Úvodní slovo

V advokátní kanceláři aktuálně působí 3 advokátky, JUDr. Jana Kašpárková, JUDr. Petra Vons JanulkováMgr. Kateřina Verostová, LL.M. a tým advokátních koncipientů a asistentů. Na základě smluv připravených naší kanceláří byly v roce 2015 převedeny nemovitosti v hodnotě přesahující 150 mil. Kč. Významná část převodů byla zajištěna naší úschovou. Další doménou advokátní kanceláře je oblast odškodňování za nepřiměřenou délku soudních řízení (resp. odškodnění za průtahy) či za nezákonná rozhodnutí. V této kategorii patříme mezi průkopníky i tvůrce judikatury a pracujeme pro klientelu z celé ČR.

> Více informací

Aktuality

Řešili jsme pro klienta nabídku odprodeje pozemků - a to v situaci, kdy byl klient osloven nabídkou Národního zemědělského fondu ("za uvedené pozemky Vám chceme nabídnout....). Nabídka neobsahovala žádné přesnější údaje - vyjma telefonního a e-mailového spojení na pracovníka "fondu", pozemky byly definovány toliko kat. územím. Lustrací v obchodním rejstříku bylo zjištěno, že zájemce o pozemky je Národní zemědělský fond s.r.o. se sídlem v Praze, založeno v 03/2020, základní kapitál 60 tis. Kč. Název je tak poněkud matoucí (hrozba záměny např. se Státním zemědělským intervenčním fondem či Pozemkovým fondem ČR, event. možnost vyvolání mylného dojmu, že jde o fond, který v rámci ČR odkupuje zemědělskou půdu...). Z lustrace na internetu jsme dohledali zkušenosti dříve oslovených majitelů půdy, kteří uváděli, že při reakci na dopis jim byla nabídnuta podstatně nižší cena. Tuto praxi můžeme i v případě dotyčného klienta potvrdit. Oproti původní ceně uvedené v nabídce se jednalo o snížení ceny cca 30%. Při odmítnutí takové částky bylo dále nabízeno zprostředkování prodeje nemovitosti. Toto jsme již dále nezkoušeli a se spol. nemáme realizovaný žádný kontrakt. Firma byla upozorněna na to, že její jednání může být hodnoceno jako neseriózní. Pokud jde o cenu, tak v případě prvého klienta byl oslovovací dopis na cenu na horní hranici tržní ceny, další klient dnes předložil cenu extrémně nízkou (byl mu nabídnut odkup pozemků, které jsou formálně ornou půdou, fakticky jde o stavební parcely, což je vidět i v katastru).

> Celá novinka

Vážení klienti, po dobu tzv. tvrdého lockdownu nejsou stanovena pravidla pro průběh mediací. Vzhledem k tomu, že se setkání se zaps. mediátorem probíhají zpravidla za osobní přítomnosti více osob v uzavřeném prostoru, máme za to, že vzhledem k epidemiologickému riziku v současné době není rozumné je konat. Již dohodnuté termíny mediací tak rušíme (strany budou jmenovitě obeslány) a nové termíny nabízíme až na duben 2021. Pokud strany projeví zájem o setkání s mediátorem či vlastní mediaci on-line formou, tak na to jsme připraveni a v tomto modu máme v úmyslu fungovat i v měsíci březnu 2021. Přejeme všem pevné nervy!

> Celá novinka

Naše počáteční síla a chuť bojovat se současnou epidemií po faktické stránce (zůstaňme doma a šijme roušky) se již vytratila a přechází do frustrace ze současného stavu, kdy pro kroky vlády již neshledáváme opodstatnění. Otázkou je, zda-li je zde prostor pro odškodnění podnikatelů za uzavřené provozovny (rozhodnutí Ústavního soudu k protiústavnosti omezení provozu maloobchodu Pl. ÚS 106/20 dne 22. února 2021) a odškodnění studentů za zákaz denního studia dle dvou rozsudků Městského soudu v Praze (studenti Gymnázia Na Zatlance, studenti VŠ). Dle našeho názoru nejsou vyhlídky potenciálních žalobců jednoznačné. Nicméně máme za to, že s dalšími a dalšími omezeními se prostor pro úspěšné získání odškodnění při setrvávání vlády v současném přístupu v budoucnu otevřít může. Stav budeme dále sledovat, nicméně aktuálně klienty ve věci kompenzací za uvedené ztráty nejsme schopni příjmout.

> Celá novinka
Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz