Úvodní slovo

V advokátní kanceláři aktuálně působí 3 advokátky, JUDr. Jana Kašpárková, JUDr. Petra Vons JanulkováMgr. Kateřina Verostová, LL.M. a tým advokátních koncipientů a asistentů. Na základě smluv připravených naší kanceláří byly v roce 2015 převedeny nemovitosti v hodnotě přesahující 150 mil. Kč. Významná část převodů byla zajištěna naší úschovou. Další doménou advokátní kanceláře je oblast odškodňování za nepřiměřenou délku soudních řízení (resp. odškodnění za průtahy) či za nezákonná rozhodnutí. V této kategorii patříme mezi průkopníky i tvůrce judikatury a pracujeme pro klientelu z celé ČR.

> Více informací

Aktuality

Vážení klienti, po dobu tzv. tvrdého lockdownu nejsou stanovena pravidla pro průběh mediací. Vzhledem k tomu, že se setkání se zaps. mediátorem probíhají zpravidla za osobní přítomnosti více osob v uzavřeném prostoru, máme za to, že vzhledem k epidemiologickému riziku v současné době není rozumné je konat. Již dohodnuté termíny mediací tak rušíme (strany budou jmenovitě obeslány) a nové termíny nabízíme až na duben 2021. Pokud strany projeví zájem o setkání s mediátorem či vlastní mediaci on-line formou, tak na to jsme připraveni a v tomto modu máme v úmyslu fungovat i v měsíci březnu 2021. Přejeme všem pevné nervy!

> Celá novinka

Naše počáteční síla a chuť bojovat se současnou epidemií po faktické stránce (zůstaňme doma a šijme roušky) se již vytratila a přechází do frustrace ze současného stavu, kdy pro kroky vlády již neshledáváme opodstatnění. Otázkou je, zda-li je zde prostor pro odškodnění podnikatelů za uzavřené provozovny (rozhodnutí Ústavního soudu k protiústavnosti omezení provozu maloobchodu Pl. ÚS 106/20 dne 22. února 2021) a odškodnění studentů za zákaz denního studia dle dvou rozsudků Městského soudu v Praze (studenti Gymnázia Na Zatlance, studenti VŠ). Dle našeho názoru nejsou vyhlídky potenciálních žalobců jednoznačné. Nicméně máme za to, že s dalšími a dalšími omezeními se prostor pro úspěšné získání odškodnění při setrvávání vlády v současném přístupu v budoucnu otevřít může. Stav budeme dále sledovat, nicméně aktuálně klienty ve věci kompenzací za uvedené ztráty nejsme schopni příjmout.

> Celá novinka
30.12.2020 - PF 2021

Dnes jsme pro letošní rok pro veřejnost uzavřeli kancelář a budeme Vám k dispozici opět od 4.1.2021. Přejeme všem dobrou imunitu a pevné zdraví!

> Celá novinka
Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz