Úvodní slovo

V advokátní kanceláři aktuálně působí 4 advokátky, JUDr. Jana Kašpárková, JUDr. Petra Vons JanulkováMgr. Kateřina Verostová, LL.M. a Mgr. Natalie Sheetyová a tým advokátních koncipientů a asistentů. Na základě smluv připravených naší kanceláří byly v roce 2015 převedeny nemovitosti v hodnotě přesahující 150 mil. Kč. Významná část převodů byla zajištěna naší úschovou. Další doménou advokátní kanceláře je oblast odškodňování za nepřiměřenou délku soudních řízení (resp. odškodnění za průtahy) či za nezákonná rozhodnutí. V této kategorii patříme mezi průkopníky i tvůrce judikatury a pracujeme pro klientelu z celé ČR.

> Více informací

Aktuality

23.12.2019 - Pf 2020

Děkujeme všem za přízeň v roce 2019 a přejeme krásné Vánoce a v novém roce hlavně hodně zdraví!

> Celá novinka

S pravděpodobností hraničící s jistotou lze očekávat, že na poslední chvilku se ve sbírce zákonů objeví schválené zvýšení poplatků za návrhy vkladů do katastru nemovitostí z 1.000,- Kč na 2.000,- Kč. S účinností od 1.1.2020 tak budou tyto poplatky o 100% vyšší a legisvakanční lhůta bude jako obvykle minimální...

> Celá novinka

Vážení klienti, tento týden končíme v naší kanceláři na Horním lánu 6, Olomouc. Nově zde bude místo nás další část pracoviště zdravotnického zařízení IVF (vzhledem k jejich náplni práce lze tak uzavřít, že se stěhujeme "ve jménu zachování lidstva", protože pro tyto svoje dosavadní sousedy uvolňujeme naše prostory pro andrologickou laboratoř). Připravujeme otevření nové kanceláře - Olomouc, Rokycanova 809/1c. Než bude hotova, budeme k dispozici dočasně na Rokycanova 795/1h, a beze změny na pobočce v M. Třebové, v Ostravě a samozřejmě na e-mailu a telefonech. Poštu prosím zatím adresujte ještě na stávající adresu - máme zde dohodnut její příjem a zůstává nám zde i schránka.

> Celá novinka
Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Horní lán 1328/6
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz