Úvodní slovo

V advokátní kanceláři aktuálně působí 4 advokátky, JUDr. Jana Kašpárková, JUDr. Petra Vons JanulkováMgr. Kateřina Verostová, LL.M. a Mgr. Natalie Sheetyová a tým advokátních koncipientů a asistentů. Na základě smluv připravených naší kanceláří byly v roce 2015 převedeny nemovitosti v hodnotě přesahující 150 mil. Kč. Významná část převodů byla zajištěna naší úschovou. Další doménou advokátní kanceláře je oblast odškodňování za nepřiměřenou délku soudních řízení (resp. odškodnění za průtahy) či za nezákonná rozhodnutí. V této kategorii patříme mezi průkopníky i tvůrce judikatury a pracujeme pro klientelu z celé ČR.

> Více informací

Aktuality

Nejmladší kolegyně působící v rámci naší kanceláře coby samostatná advokátka, Mgr. Natálie Sheetyová, má volné kapacity a je Vám k dispozici - tel. 601 20 70 80 (telefony bere kolega p. Píša, ale zodpovědně je předává dál).

> Celá novinka
14.6.2019 - DOVOLENÁ

Milí klienti, vážíme si Vaši podpory, ale nejsme roboti a potřebujeme oddech - ve dnech 1.7.2019-12.7.2019 máme téměř všichni dovolenou a kancelář bude pro klienty zavřená (rozpracované věci - zejména úschovy řešeny budou, všechno ostatní bude muset počkat.... k dispozici budeme v omezeném rozsahu na e-mailu info@law4U.cz a na tel. 601 20 70 80) . Děkujeme za pochopení a přejeme všem též krásné slunné léto. AK

> Celá novinka

V odborných kruzích se přehnala po vrácení předkupního práva k 1.1.2018 do občanského zákoníku (§ 1124 OZ), a to ve znění, které zde platilo za starého OZ do 31.12.2013) jistá vlna hysterie, která pozornému čtenáři vetkla myšlenku, že koupě bytu s garážovým stáním v hromadné garáži je záležitostí značně rizikovou. Ač jsme upozorňovali, že dle našeho názoru jsou uvedené závěry akademické a v praxi - alespoň u nás na Moravě, se neuplatňují (podloženo sdělením z OS v Olomouci, že takový případ soud neřeší ani jeden), s povděkem kvitujeme, že dne 4.2.2019 byla vládou projednána a schválena novela občanského zákoníku, kterou se do OZ má dostat nový § 1188a, který vylučuje aplikaci § 1124 OZ v situacích, kdy je s jednotkou prodáváno i "garážové stání" (spoluvlastnický podíl na jednotce hromadných garáží). Vládou uvedené prošlo jako tisk 878/18. Bude následovat projednání Poslaneckou sněmovnou a na účinnost se prý můžeme těšit k 1.1.2020. Problematiku budeme dále sledovat.

> Celá novinka
Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Horní lán 1328/6
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz