Úvodní slovo

V advokátní kanceláři aktuálně působí 3 advokátky, JUDr. Jana Kašpárková, JUDr. Petra Vons Janulková a Mgr. Kateřina Verostová a tým advokátních koncipientů a asistentů. Na základě smluv připravených naší kanceláří byly v roce 2015 převedeny nemovitosti v hodnotě přesahující 150 mil. Kč. Významná část převodů byla zajištěna naší úschovou. Další doménou advokátní kanceláře je oblast odškodňování za nepřiměřenou délku soudních řízení (resp. odškodnění za průtahy) či za nezákonná rozhodnutí. V této kategorii patříme mezi průkopníky i tvůrce judikatury a pracujeme pro klientelu z celé ČR.

> Více informací

Aktuality

Aktuálně jsme poskytli rozhovor rádiu ZET k otázce problematiky odškodňování za nezákonná trestní řízení a vazby, a to v souvislosti k kauzou paní Marešové, u níž soud dnes potvrdil zprošťující rozsudek.

> Celá novinka

Jak dostat druhou stranu k mediaci? Není-li setkání s mediátorem nařízeno soudem v rámci probíhajícího soudního jednání, je možno oslovit druhou stranu i naším prostřednictvím. V podrobnostech - viz záložka v sekci "mediace".

> Celá novinka

Dle stávající právní úpravy platí daň z nabytí nemovitých věcí (dříve daň z převodu nemovitosti) "pozbývající", tj. převodce čili prodávající (pokud se strany nedohodnou jinak). Již delší dobu se hovoří o tom, že tuto daň má nově hradit standardně - a dle názvu logicky - nabyvatel (kupující). Návrh změny uvedeného předpisu je v legislativním procesu a to s navrhovanou účinností k 1.4.2016. Pro koncepci kupních smluv je právní úprava podstatná v tom směru, aby si strany byly vědomy toho, zda-li je dohodnuta kupní cena "s daní" nebo "bez daně" (myšleno s daní za převod nemovitosti) a dále, aby eventuálně neměly dohodnutou modifikaci zákonné úpravy ve vztahu k poplatníkovi, když s tímto se do budoucna nepočítá (aktuální možné dohody o tom, kdo ze stran daň přiznává a platí již nebudou možné). Jisté již nyní je, že účinnost k 1.4.2016 se v případě této plánované změny nestihne (debatuje se o posunu účinnosti buď od 1.7.2016 nebo 1.9.2016). Legislativní proces je možno sledovat na na http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?t=639

> Celá novinka
Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Horní lán 1328/6
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz