Úvodní slovo

V advokátní kanceláři aktuálně působí 3 advokátky, JUDr. Jana Kašpárková, JUDr. Petra Vons Janulková a Mgr. Kateřina Verostová, LL.M. a tým advokátních koncipientů a asistentů. Na základě smluv připravených naší kanceláří byly v roce 2015 převedeny nemovitosti v hodnotě přesahující 150 mil. Kč. Významná část převodů byla zajištěna naší úschovou. Další doménou advokátní kanceláře je oblast odškodňování za nepřiměřenou délku soudních řízení (resp. odškodnění za průtahy) či za nezákonná rozhodnutí. V této kategorii patříme mezi průkopníky i tvůrce judikatury a pracujeme pro klientelu z celé ČR.

> Více informací

Aktuality

3.8.2018 - DOVOLENÁ

Milí klienti, vážíme si Vaši podpory, ale nejsme roboti a potřebujeme oddech - ve dnech 20.8.2018-31.8.2018 máme všichni dovolenou a kancelář bude úplně zavřená. Děkujeme za pochopení a přejeme všem též krásné slunné léto. AK

> Celá novinka

V souvislosti s našimi dlouholetými zkušenostmi s poskytováním právních služeb pro německy hovořící klienty z řad firem i jednotlivců jsme se rozhodli posílit řady členů Česko-německé obchodní a průmyslové komory

> Celá novinka

V předvánočním shonu vcelku v tichosti (i v odborné veřejnosti) do právního řádu pronikla novela (pro zvědavé - najdete ji v § 336b odst. 4 o.s.ř.), která zlepšuje postavení SVJ v případech chronických neplatičů, kteří pro své dluhy skončí s vlastněnou jednotkou v exekuci. V případě prodeje jednotky v rámci exekučního řízení se SVJ mohou se svými pohledávkami přihlásit do rozvrhu výtěžku prodeje a až do výše 10% ceny dosažené vydražením mohou být uspokojeni přednostně (v tom spočívá podstata kouzla, tj. i před úvěrujícími bankami či dlužníky s lepším pořadím, tj. dříve nařízenými exekucemi). Není potřeba, aby v době přihlášení, SVJ mělo za dlužníkem pohledávku přiznanou pravomocně, stačí i dosud neskončené řízení. K penězům se SVJ dostane ovšem samozřejmě až poté, co nad dlužníkem v řízení o jeho dluzích slavně zvítězí. Má to sice drobné háčky, jakože na náklady právního zastoupení a na zaplacený soudní poplatek se asi dosáhnout nedá (je to příslušenství pohledávky a vznikne až přiznáním soudu, tj. po rozvrhu), stejně tak jako se pod něj nedají vztáhnout všechny pohledávky SVJ, ale stejně, posun je to obrovský. Jinak řečeno, SVJ, kterým jsme dosud museli oznamovat neradostnou zprávu, že sice pohledávku mají a u soudu mohou uspět, ale vzhledem k zadluženosti dotyčného spoluvlastníka reálně nedostanou nic a investice do soudního poplatku a našich služeb se jim tak nevrátí, máme konečně lepší zprávu - dostanou aspoň něco, jen je potřeba, aby si hlídali exekuční prodeje jednotek dlužníků sami (exekutor nemá povinnost SVJ na tyto věci upozorňovat). Za prosazení novely pěkně děkujeme RNDr. Jitce Seitlové (dříve zástupce Ombudsmana, nyní senátorce).

> Celá novinka
Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Horní lán 1328/6
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz