Úvodní slovo

V advokátní kanceláři aktuálně působí 3 advokátky, JUDr. Jana Kašpárková, JUDr. Petra Vons Janulková a Mgr. Kateřina Verostová a tým advokátních koncipientů a asistentů. Na základě smluv připravených naší kanceláří byly v roce 2015 převedeny nemovitosti v hodnotě přesahující 150 mil. Kč. Významná část převodů byla zajištěna naší úschovou. Další doménou advokátní kanceláře je oblast odškodňování za nepřiměřenou délku soudních řízení (resp. odškodnění za průtahy) či za nezákonná rozhodnutí. V této kategorii patříme mezi průkopníky i tvůrce judikatury a pracujeme pro klientelu z celé ČR.

> Více informací

Aktuality

Aktuálně máme u jednoho klienta výzvu z Obvodního soudu pro Prahu 2 k zaplacení soudního poplatku i za podání návrhu učiněné před 30.9.2017, tj. před zavedením soudního poplatku ve věcech nesprávných úředních postupů a odpovědnosti za nezákonná rozhodnutí (odpovědnost dle zákona 82/1998 Sb.). Máme za to, že se bude jednat o praxi, která bude na daném soudě aktuálně běžná a bude se dotýkat většího spektra žalobců či odvolatelů (soud zjevně neposuzuje řízení jako celek, ale za řízení považuje zvlášť řízení prvostupňové, zvlášť odvolací a problém bude totožný i pro podaná dovolání, kde shodně mohou tyto podle nás nesprávné výzvy existovat). Dále...

> Celá novinka

Dnes jsme mimo kancelář a školíme se na GDPR, tj. v překladu na obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupí v účinnost 25.5.2018, neb do budoucna máme v úmyslu našim klientům zajišťovat funkci pověřence pro ochranu osobních údajů.

> Celá novinka

Ve vší tichosti s účinností od 30.9.2017 došlo ke změně zákona o soudních poplatcích, kde bylo v § 11 odst. 1 zrušeno písm. n), jímž by od soudního poplatku osvobozen navrhovatel v "řízení náhrady škody nebo jiné újmy způsobené při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím, rozhodnutím o vazbě, trestu nebo ochranném opatření nebo nesprávným úředním postupem". Nově jsou tato řízení zpoplatněna částku 2.000,- Kč (tj. 2.000,- Kč za žalobu a shodně za odvolání a nově je zpoplatněno i dovolací řízení!). Na řízení zahájená do 30.9. se i nadále vztahují dosavadní předpisy, tj. jsou osvobozena.

> Celá novinka
Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Horní lán 1328/6
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz