zkušenost se spol. Národní zemědělský fond

5.5.2021

Řešili jsme pro klienta nabídku odprodeje pozemků - a to v situaci, kdy byl klient osloven nabídkou Národního zemědělského fondu ("za uvedené pozemky Vám chceme nabídnout....). Nabídka neobsahovala žádné přesnější údaje - vyjma telefonního a e-mailového spojení na pracovníka "fondu", pozemky byly definovány toliko kat. územím. Lustrací v obchodním rejstříku bylo zjištěno, že zájemce o pozemky je Národní zemědělský fond s.r.o. se sídlem v Praze, založeno v 03/2020, základní kapitál 60 tis. Kč. Název je tak poněkud matoucí (hrozba záměny např. se Státním zemědělským intervenčním fondem či Pozemkovým fondem ČR, event. možnost vyvolání mylného dojmu, že jde o fond, který v rámci ČR odkupuje zemědělskou půdu...). Z lustrace na internetu jsme dohledali zkušenosti dříve oslovených majitelů půdy, kteří uváděli, že při reakci na dopis jim byla nabídnuta podstatně nižší cena. Tuto praxi můžeme i v případě dotyčného klienta potvrdit. Oproti původní ceně uvedené v nabídce se jednalo o  snížení ceny cca 30%. Při odmítnutí takové částky bylo dále nabízeno zprostředkování prodeje nemovitosti.  Firma byla upozorněna na to, že její jednání může být hodnoceno jako neseriózní. Pokud jde o cenu, tak v případě prvého klienta byl oslovovací dopis na cenu na horní hranici tržní ceny, další klient dnes předložil cenu extrémně nízkou (byl mu nabídnut odkup pozemků, které jsou formálně ornou půdou, fakticky jde o stavební parcely, což je vidět i v katastru).

Zpět

Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz