Mediace - Mediace před rozvodem

Co Vám může přinést mediace před rozvodem?

1. dohodu

o podmínkách rozvodu - o bydlení, finančním vypořádání, o rozdělení majetku, výživném mezi manželi

o výchově dětí - o tom, kdo a kdy se o ně bude starat, o jejich majetku, o výživném pro ně.

2. zlepšení vztahů do budoucna

3. úsporu času i peněz.

Mediace Vám umožní řešit soukromé problémy v soukromí a s lidmi, které si vyberete. Můžete si vybrat mediátora – právníka, mediátora – psychologa nebo oba dohromady (výborná volba). Můžete rozhodovat o tom, co všechno má být řešeno – např. úspory pro děti, kdo se bude o děti starat, budou-li nemocné atd., tj. věci, které soudy neřeší a ani řešit nemohou. Mediace se bude konat v místě a termínu, který Vám bude vyhovovat.

Samotný rozvod samozřejmě musí proběhnout před soudem, ale jsou-li manželé dohodnuti na podmínkách, soudní řízení je v podstatě již jen formální a je relativně rychlé (v případě nezletilých dětí musí soud nejprve schválit dohodu rodičů o péči o děti a o výživném k nim, následně je možné manželství rozvést). Pro toto formální soudní řízení Vás vybavíme potřebnými informacemi, takže je budete moci zvládnout i sami (bez dalších právníků a dalších nákladů).

Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz