Mediace - Pozvání do mediace

Potřebujete oslovit druhou stranu s nabídkou mediace? Jsme tu pro Vás. Můžeme pro Vás oslovit druhou stranu s pozváním do mediace. K takovému pozvání stačí, abychom od Vás získali informaci (stačí obecnou) o předmětu zamýšlené mediace (např. vrácení daru, vypořádání majetku po rozvodu...) a my oslovíme druhou stranu s tím, že nejprve se k nám může přijít podívat a informovat se (na náklady osoby, která zve k mediaci) o tom, co vlastně mediace je, a následně se může pro mediaci rozhodnout (vlastní mediace již probíhá za hodinovou odměnu, kterou hradí strany zpravidla rovným dílem).

Ceny: pozvání k mediaci - 500,- Kč (vč. DPH), následná informace o mediaci - á 1.000,- Kč/ hod (max 1 hodina/účastník) - obojí na náklady zvoucího účastníka, cena vlastní mediace - viz další záložky.

Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz