setkání s mediátorem, mediace v lockdownu

1.3.2021

Vážení klienti, po dobu tzv. tvrdého lockdownu nejsou stanovena pravidla pro průběh mediací. Vzhledem k tomu, že se setkání  se zaps. mediátorem probíhají zpravidla za osobní přítomnosti více osob v uzavřeném prostoru, máme za to, že vzhledem k epidemiologickému riziku v současné době není rozumné je konat. Již dohodnuté termíny mediací tak rušíme (strany budou jmenovitě obeslány) a nové termíny nabízíme až na duben 2021. Pokud strany projeví zájem o setkání s mediátorem či vlastní mediaci on-line formou, tak na to jsme připraveni a v tomto modu máme v úmyslu fungovat i v měsíci březnu 2021. 
Přejeme všem pevné nervy!

!

Zpět

Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz