sledujeme - úpadek Arca Investments ("laik se diví a odborník žasne")

15.9.2021

Sledujeme úpadek Arca Investments a.s. a stávající stav považujeme za velmi zvláštní. První insolvenční návrh v ČR podal cca před rokem (září 2020) IFIS - Investiční fond. Řízení je vedeno jako zastavené a aktuálně je "živé" řízení k věřitelskému insolvenčnímu návrhu (tj. Arca sama na sebe) z ledna 2021. Dne 11.5.2021 byl na Arca prohlášen v ČR úpadek a rozhodnuto o místním insolvenčním řízení (tj. toliko s účinky pro Českou republiku a majetek zde se nacházející). Na Slovensku je vedeno řízení patrně toliko k návrhu spol. RYG Investments s. r. o. (za kterou vystupuje p. Krúpa), a to od 14.6.2021. Dosud bez pokroku ve věci, když původní nařízené jednání na 23.8.2021 bylo bez bližšího odůvodnění na poslední chvíli zrušeno. Řízení na SK je vedeno jako přerušené (důvod není uveden, opravný prostředek není možný a důsledky "přerušení" budeme dále zkoumat). V ČR je ze zápisů v insolvenčním rejstříku jednoznačně vidět, že pánové Velič a Krúpa proti sobě vedou otevřenou válku (viz např. citace z interní komunikace v https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=48374889). Vzhledem k vydanému předběžnému opatření a údajům v návrhu na jeho vydání lze očekávat, že řešení finančních toků ve společnosti bude složité a výsledky zpětného pohledu na transakce mohou být velmi zajímavé. Vzhledem k tomu, že se v médiích hovoří o této kauze jako o krachu dvacetiletí, tak bychom očekávali, že by do věci mohlo ingerovat i státní zastupitelství, nicméně k jeho vstupu do kauzy dosud nedošlo.

Zpět

Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz