ZRUŠENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA U GARÁŽÍ - je v legislativním procesu

13.2.2019

V odborných kruzích se přehnala po vrácení předkupního práva k 1.1.2018 do občanského zákoníku (§ 1124 OZ), a to ve znění, které zde platilo za starého OZ do 31.12.2013) jistá vlna hysterie, která pozornému čtenáři vetkla myšlenku, že koupě bytu s garážovým stáním v hromadné garáži je záležitostí značně rizikovou. Ač jsme upozorňovali, že dle našeho názoru jsou uvedené závěry akademické a v praxi - alespoň u nás na Moravě, se neuplatňují (podloženo sdělením z OS v Olomouci, že takový případ soud neřeší ani jeden), s povděkem kvitujeme, že dne 4.2.2019 byla vládou projednána a schválena novela občanského zákoníku, kterou se do OZ má dostat nový § 1188a, který vylučuje aplikaci § 1124 OZ v situacích, kdy je s jednotkou prodáváno i "garážové stání" (spoluvlastnický podíl na jednotce hromadných garáží). Vládou uvedené prošlo jako tisk 878/18. Bude následovat projednání Poslaneckou sněmovnou a na účinnost se prý můžeme těšit k 1.1.2020.Problematiku budeme dále sledovat.

pro zvídavého čtenáře, vládou prošlo následující znění:

 

§ 1188a

Ustanovení § 1124 a 1125 se nepoužijí, je-li s jednotkou převáděn

a) spoluvlastnický podíl na jiné jednotce zahrnující nebytový prostor nebo soubor nebytových prostorů, který s ní funkčně souvisí, nebo

b) spoluvlastnický podíl na nemovité věci, která funkčně souvisí s nemovitou věcí, k níž je vlastnické právo rozděleno na vlastnické právo k jednotkám.

tj. převody podílu na hromadných garáží i na pozemcích souvisejících s chodem bytového domu, by měly být do budoucna bez možnosti akademické diskuse a podivných praktik spekulantů....

Zpět

Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz