Prezidentova amnestie přináší značnou komplikaci poškozeným dotčeným zastavením trestního stíhání

3.1.2013

Poškození, kteří se s nárokem o náhradu škody řádně přihlásili do trestního řízení, které svojí amnestií zastavil prezident, se nachází v obtížné situaci. Dále je již jen na jejich aktivitě, zda-li se jim podaří získat náhradu způsobené škody.

Stát jim s tím již příliš nepomůže (dokonce se na tyto poškozené nevztahuje ani osvobození od soudních poplatků, které mají poškození, kteří byli se svým nárokem odkázáni na řízení ve věcech občanskoprávních). Ve stávající situaci si musí poškození zvážit, zda-li je zde potenciálně jaký majetek, z něhož jim může být škoda uhrazena.

 

Zpět

Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz