aktuálně v rádiu ZET ke kauze paní Marešové (Nemocnice Rumburk - údajné vraždy pacientů - zproštěno)

26.7.2016

Aktuálně jsme poskytli rozhovor rádiu ZET k otázce problematiky odškodňování za nezákonná trestní řízení a vazby, a to v souvislosti k kauzou paní Marešové, u níž soud dnes potvrdil zprošťující rozsudek.

Obsahem rozhovoru byla následující témata:

Paní Marešová ve vazbě strávila 429 dní - kolik peněz by mohla dostat jen za vazbu?

"Pro konkrétní rozhodnutí o adekvátní výši odškodného bude nutno zvážit tyto aspekty: povaha trestní věci,; celková délka omezení osobní svobody, následky v osobní sféře poškozené osoby.Obecně se odškodnění za nemajetkovou újmu způsobenou vazbou v těchto případech pohybují v řádu 500 – 1500 Kč /den a to v závislosti na okolnostech případu (viz. např. rozh. NS z 11. 1. 2012, sp. zn. 30 Cdo 2357/2010). V uváděném případě p. Marešové si dokáži představit, že se budeme pohybovat na horní hranici této sazby a případně i nad ní, protože se jednalo o případ velmi závažný, mediálně široce sledovaný a s patrně zásadními dopady na život paní Marešové.Tj. reálně můžeme uvažovat v tomto aspektu o částce cca 643 tis. Kč. "

Nad takto odškodněnou újmu za omezení osobní svobody vazbou ještě můžeme uvažovat o náhradách ušlé mzdy – zde mi ze zpráv nijak neutkvělo, jak to bylo v případě paní Marešové, zda-li byla po dobu vazby v zaměstnaneckém poměru či nikoliv."

Jké další odškodnění teď může Věra Marešová žádat? jaké další újmy, kromě vazby, lze odškodnit? na peníze v jakém objemu by mohla dosáhnout?

"Dále by mohla být odškodněna za nezákonné trestní stíhání jako takové – zde ještě jasná pravidla v judikatuře nejsou vyjádřena. Celkovou výši odškodného bych si dokázala představit i v řádu několika milionů, protože paní Marešová byla hojně zmiňována v médiích a tlak na ni musel být obrovský. Pokud bych takový případ měla zastupovat, uvažovala bych o tom, že odškodné by takovému klientovi mělo umožnit začít nový život někde jinde. Reálně ale odškodné v této výši dobrovolně poskytovaná nejsou. Odškodné bych tak očekávala okolo milionu korun (nepočítám do něj případnou náhradu za ušlý výdělek a za náklady za advokáta)."

Po kom může odškodnění žádat? po státu? po rumburské nemocnici?

"Odškodnění v těchto případech poskytuje stát, protože to byl on, kdo vedl trestní řízení a je z tohoto titulu odpovědný."

Máte ve své praxi podobný případ, kdy stát musel někoho odškodnit za nezákonný postup? můžete popsat o co šlo?

"Na tyto případy se jako kancelář specializujeme, takže už cca 3 roky před rozhodnutím Nejvyššího soudu k této problematice jsme pro klienta takové odškodné vysoudili (myslím odškodnění čistě za nemateriální újmu způsobenou pobytem ve vazbě, tj. za to, že někdo nemohl být doma a dělat si, co chtěl) Aktuálně pracujeme na dalších kauzách a jejich rozptyl je široký. Získali jsme odškodné pro policistu, který byl neprávem obviněn  za to, že měl zbít zatýkanou osobu, ale máme i případ mylně stíhaného údajného nájemného vraha."

Kde a jak se odškodnění za nezákonné postupy domoci? jaký je postup? a co musí být splněno, aby mohl člověk o odškodnění žádat?

"Odškodnění v těchto případech je nutno žádat primárně od Ministerstva spravedlnosti. Až pokud se tento úřad do 6-ti měsíců od podání žádosti nevyjádří, je možno obrátit se na soud. Totéž platí pro případ, kdy odškodné dobrovolně poskytnout nechce. Zásadní je, podat takovou žádost včas. Pro nemajetkové újmy je lhůta pro podání žádosti jen 6 měsíců od právní moci zproštění (zpravidla od vyhlášení zprošťujícího rozsudku). Často se tak na nás obrací klienti, kterým už pomoct nedokážeme, protože takové rozhodnutí bylo vydáno více než 6-ti měsíci…"

Když teď přejdeme do obecné roviny, od případu V. Marešové: jaké typy odškodnění lze uplatnit kromě vazby? (zprošťující rozsudky, vykonaný trest, jiná odškodnění….)

"To co uvádíte + z netrestních řízení řešíme velmi často odškodnění za dlouhá soudní řízení."

-Pdléhá odškodnění za nezákonné postupy nějaké dani? (z příjmu? )

"Nepodléhá, "

Zpět

Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz