Novinky ze školení na problematiku odškodnění dle z. 82/1998 Sb.

5.5.2015

Školení k problematice odškodňování za nesprávné úřední postupy a nezákonná rozhodnutí nejsou příliš častá. Dne 22.4.2015 vedl jedno z těchto školení jeden z nejpovolanějších - JUDr. Simon, soudce NS ČR. Dle JUDr. Simona, který je na NS ČR v senátě zabývajícím se právě touto problematikou, je NS ČR uvedenou agendou poměrně zavalen. Nelze tak do budoucna vyloučit tlak na to, aby byla agenda odškodnění zatížena soudním poplatkem. Na uvedeném školení dále jednoznačně zaznělo, že dovolací soud má v úmyslu napravovat až ta nejzásadnější pochybení a spíše se kloní k restriktivnějšímu posuzování.

Náš komentář:

Do budoucna tak nelze vyloučit, že ČR bude sledovat cestu SR, kde se podmínky pro odškodňování nenápadně zhoršují. Soudní poplatky byly v SR pro tuto agendu zavedeny od 1.1.2013 a jsou aktuálně v paušální výši 20 Euro (v původních návrzích se uvažovalo dokonce o jejich navázání na výši předmětu řízení). Zpoplatnění této agendy však nepovažujeme z morálního hlediska za vhodné (poškozenému je ztěžován přístup ke zjednání nápravy).

Pokud jde o přístup, kdy je typicky odškodné za délku řízení poskytováno až v případech jednoznačně nepřiměřeně dlouho trvajících, pak nám nezbývá než toto akceptovat (a upozorňovat na to eventuálně dotčené klienty).

Zpět

Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz