Změny v občanském soudním řádu

4.12.2012

Od 1.1.2013 dochází k významnějším změnám v občanském soudním řádu (nov. z. 397/2012, 404/2012 Sb.).

Před podáním žaloby tak nově bude muset být dlužník vyzván nejméně 7 dní předem k plnění (jinak nebudou žalobci, který bude ve sporu úspěšný) přiznány náklady soudního řízení (nový § 142a OSŘ). V řízeních zahájených před 1.1.2013 se toto pravidlo neuplatní.

Zpět

Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz