Poznámky k rychlosti soudů v listopadu 2014

22.12.2014

Vyřízení návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu by mělo být z povahy tohoto nástroje rychlé. Soud musí zkontrolovat, jestli jsou požadavky žalobce smysluplné a mají oporu v jím dodaných listinách a zda-li byl zaplacen soudní poplatek. A dále musí vydat tzv. "EPR" ("elektronický platební rozkaz"). Některým soudům to však místo obvyklých 1-3 měsíců trvá i více než rok, což už je stav, který by zde být neměl. Dále než rok se čeká na vydání EPR u Obvodního soudu v Praze 9 (a to dokonce v nadpoloviční většině věcí!, což je stav, který se naštěstí u žádného dalšího soudu v ČR neopakuje). Šance, že to dlouho potrvá, je dále velká i u OS v Mostě, OS v Ústí nad Labem, OS v Brně a OS v Břeclavi. Dobré výsledky v tomto směru nevykazuje ani Obvodní soud pro Prahu 1, kde platební rozkazy ve více než 1/3 případů vydávají déle než půl roku.  Pro naše klienty je většinou dále podstatná délka civilního (sporného) řízení, tj. toho, kam se věc dostává poté, co žalovaný podá proti platebnímu rozkazu odpor, popř. kam spadají věci, v nichž nebylo možno využít elektronický platební rozkaz (např. rozvod, neplatnost výpovědi z prac. poměru, vypořádání společného jmění manželů...). Zde zkoumáme kategorii řízení delších než 7 let (jednoznačná potenciální klientela na odškodné za délku řízení). Největší počet takto dlouhých sporů můžeme najít u OS ve Zlíně (přes 5%), větší množství těchto sporů je dále i u Obvodních soudů pro prahu 3 a 6, OS Strakonice, OS Klatovy, OS Hradec Králové, OS Chrudim, OS Hodonín a OS Přerov. Aktuálně je u soudů v ČR celkem 3.141 věcí (civilních) řešených déle než 7 let. Dílem to budou věci, které čekají na skončení souvisejících konkurzních řízení, ale dílem to budou i věci, které by bylo možno rozhodnout, ale z nějakých důvodů se to (soudům) nedaří. Situaci u jednotlivých soudů sledujeme pravidelně  a na tomto místě budeme zveřejňovat výsledky.

Zpět

Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz