Změny v poplatků u katastrálních úřadů

3.12.2012

V poslední době se setkáváme s opakovanými dotazy klientů na změny v poplatků u katastrálních úřadů od 1.1.2013 (vklady vlastnického práva či jiných práv – např. u darovacích smluv, kupních smluv…).

Prohledali jsme tedy novinky ve sbírce zákonů a potvrzujeme, že ke dnešnímu dni není uzákoněno žádné zvýšení tohoto poplatku (aktuální výše 1.000,- Kč by tak měla platit i od 1.1.2013, poplatek je upraven zákonem 634/2004 Sb., Sazebník – položka 120). Rovněž není aktuálně uzákoněno plánované zvýšení daně z převodu nemovitostí ze stávajících 3% z ceny převáděné nemovitosti na plánovaná 4%.

Pokud jde o změny v osvobození od daně darovací mezi nejbližšími příbuznými (I. a II. skupina dle § 11 z. 357/1992 Sb.), pak ani k těmto k 1.1.2013 nedochází a i nadále by mělo platit osvobození od daně darovací. Velká změna v sazbě darovací daně se týká sazby pro III. skupinu – tj. vzdálenější příbuzní a nepříbuzní, kde od 1.1.2015 bude sazba daně ve výši 19% (což je proti stávající situaci výrazný nárůst). Současně také dochází od 1.1.2015 ke změně daně darovací u této skupiny dědiců (viz část 6. zákona 458/2011 Sb.).

Zpět

Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz