VZRŮSTÁ POČET POŠKOZENÝCH SPOLEČNOSTÍ G-Trans Group s.r.o.

22.4.2013

POZOR! V poslední době se nám hromadí klienti poškození společností G -Trans Group s.r.o., kdy jim tato společnost nezaplatila odebrané zboží, případně provedenou dopravu. Z veřejně dostupných informací jsme zjistili, že na tuto společnost, příp. jejího jednatele, bylo podáno již několik trestních oznámení, když její aktivity jsou přinejmenším podezřelé. Pokud jste i vy byli podvedeni touto společností, máte možnost podat trestní oznámení a připojit se jako poškozený se svým nárokem na náhradu vzniklé škody do trestního řízení. Vzor jednoduchého trestního oznámení najdete na našich webových stránkách na konci sekce Odškodnění - odškodnění obětí trestných činů. Pokud budete chtít s podáním trestního oznámení poradit, jsme vám k dispozici.

Zpět

Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz