Mediace - Soudem nařízená mediace - soudem nařízené první setkání s mediátorem

V souladu s § 100 odst. 2 o.s.ř. může soud nařídit účastníkům první setkání s mediátorem. Soudy tohoto ustanovení užívají různě, můžeme se tak napříč ČR setkat s tím, že některý soudce se k užití tohoto ustanovení ještě nikdy neuchýlil, ale i s rutinním nařizováním setkání s mediátorem do všech věcí, které se nepodaří vyřídit vydáním platebního rozkazu. Jelikož je to institut poměrně nový, máme potřebu k němu sdělit následující:

1. soud nařizuje první setkání s meditorem, nikoliv vlastní mediaci - tato je dobrovolná a probíhá až po podpisu smlouvy o provedení mediace - shodně viz např. důvodová zpráva či http://www.bulletin-advokacie.cz/prvni-setkani-se-zapsanym-mediatorem-v-praxi?browser=mobi (někteří mediátoři a soudci však toto pojímají odlišně)

2. první setkání s meditárem je určeno k tomu, osvětlit účastníkům řízení, co to mediace je, jak probíhá a probrat s nimi indikaci jejich konkrétního případu k mediaci

3. povinnost kontaktovat mediátora mají strany a mediátor je "nepředvolává"

4. povinnost setkat se s mediátorem mají přímo účastníci řízení, účast jejich právních zástupců je dobrovolná

5. nechce-li se někdo nařízeného setkání účastnit, nelze jej k tomu nutit - ale může být vystaven sankci v podobě nepřiznání nákladů řízení - viz § 150 o.s.ř.

6. s mediátorem se může setkat i každá strana zvlášť (opět zde je možno narazit i na odlišné názory)

7. stanovený rozsah 3 hodin je rozsah maximální (shodně, někteří zapsaní mediátoři na tomto rozsahu trvají)

Pokud Vám byla coby zapsaný mediátor ustanovena některá z nás (JUDr. Kašpárková, JUDr. Vons Janulková, Mgr. Verostová), tak nás prosím kontaktujte na e-mail info@law4U.cz s uvedením kauzy a s žádostí o termín. Ideálně, pokud nám též sdělíte, zda-li se chcete setkání s mediátorem účastnit odděleně, či zda-li máme kontaktovat s termínem i druhou stranu + pokud na ni máte kontakt - nejlépe e-mailový, vč. tohoto kontaktu. Uvítáme i informaci, kolik osob za stranu chce přijít (zejm. info o účasti právního zástupce či kolektivního orgánu). Můžete nám rovněž napsat, zda-li Vám vyhovuje více termín v dopoledních či odpoledních hodinách...

Při setkání se zapsaným mediátorem obdrží účastník soudního řízení potvrzení o účasti, které následně předkládá soudu. A rovněž fakturu - cena za setkání s mediátorem je upravena vyhláškou na částku 400 Kč + DPH /hod. (případná mediace je již za ceny smluvní - viz ceník).

 

Jaké máme zkušenosti se soudem nařízenými setkáními s mediátorem???

Ve velké části případů soudy tento nástroj užily na velmi správném místě - strany měly zájem se ve věci dohodnout, ale bez účasti nezávislého prostředníka, se neměly samy šanci dohody dobrat. Byly jsme tak u vzniku řady dohod, které odvrátily rozsáhlé soudní spory a ušetřili účastníkům čas i peníze. V některých případech ale došlo k chybě při výběru kauzy vhodné k odeslání zapsanému mediátorovi. Nejčastější problémy byly následující:

1. bagatelní částka - účastníkům se nevyplatilo platit mediaci /jet k mediátorovi

2. konflikt účastníků byl natolik vyhrocený, že se nedokázali potkat v jedné místnosti

3. účastník stižen duševní poruchou

4. účastníci vedli spor o princip a byli rozhodnuti se soudit, "ať to stojí co to stojí" (v několika věcech bylo setkání s mediátorem nařízeno po několika letech soudních sporů s tím, že obě strany již čekaly na vydání rozsudku a zájem domluvit se byl s ohledem na vynaložené náklady naprosto nulový)

Mimo tyto případy máme zkušenosti velmi pozitivní ! (kvůli povinné mlčenlivosti však nemůžeme být konkrétní).

Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz