Přijde muž k advokátovi do kanceláře a ptá se, kolik si účtuje za své služby. "Mám taxu 1000 korun za 3 zodpovězené otázky," zní odpověď advokáta. "A není to příliš vysoká cena?" diví se muž. "Je," povídá advokát "a jaká je vaše třetí otázka?"

Cena požadované právní služby záleží na jejím typu, složitosti, časové náročnosti a rizikovosti. U standardně nabízených služeb se snažíme klientům nabídnout rychlé a přehledné ceníky. V některých případech to není možné. Zde se snažíme s klienty domlouvat individuálně podle okolností případu.

Možnosti jsou tyto:

  • hodinová sazba
  • podíl na úspěchu klienta (např. 25% vysouzené částky)
  • přísudek (tj. platba nákladů řízení protistranou)
  • měsíční paušální platba (pouze pro korporátní klientelu)

Pokud nenajdeme žádné vhodné individuální řešení, platí pro nás (i pro všechny další advokáty v ČR) ceny dle tzv. advokátního tarifu (vyhláška č. 177/1996 Sb.).

Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz