SOUDEM NAŘÍZENÁ PRVNÍ SETKÁNÍ - STANOVISKO K JEJICH KONÁNÍ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU

23.10.2020

V tomto týdnu bylo vydáno v rezortu Ministerstva spravedlnosti ČR doporučení pro soudy, aby zvážily konání jednání ve věcech neakutních s tím, že odročování jednání nebude považováno za průtah ze strany soudu. Rozhodnutí se na mediátory nevztahuje, stejně tak jako tito nejsou dotčeni aktuálními omezeními provozování služeb. Nicméně je třeba mít na zřeteli, že setkání s mediátorem mají probíhat až 3 hodiny a je u nich potřebná současná přítomnost nejméně 3 osob (pravidelně však spíše 5 osob) - a to v uzavřeném prostoru. Dáváme tak na zvážení všem účastníkům, jimž bylo setkání s mediátorem soudem nařízeno, zda-li mají o konání takového setkání v současné době zájem. Pakliže se obě strany shodnou na tom, že zájem o setkání mají a jsou připraveni nést s ním spojená zdravotní rizika, pak je možno setkání konat. Pokud však i jen jedna ze stran prohlásí, že tato rizika nést nechce, pak je jednoznačně na místě, aby setkání bylo odloženo. Dotčená strana či obě by v tomto případě měly o vývoji situace informovat soud a požádat o prodloužení lhůty tak, aby se setkání se zapsaným mediátorem mohlo uskutečnit v přiměřené době po ukončení nouzového stavu (tj. aby rozhodnutí o přerušení řízení s ohledem na nařízené první setkání s mediátorem bylo změněno a lhůta prodloužena).

Zpět

Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích



„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz