Kauza Statutárního města Olomouc a prodeje bytů v lokalitách ulic Topolová, Rumunská, Jiráskova a Sladkovského - za 1 Kč (mimo již uhrazené zálohové platby)

18.5.2020

Dnes byla u Okresního soudu v Olomouci řešena otázka platnosti budoucích kupních smluv k městským bytům ve shora uvedených lokalitách. Cca před 20-ti lety mohli zájemci uzavřít smlouvu se Statutárním městem Olomouc, podle níž složili zálohu na kupní cenu a další části kupní ceny hradili v pravidelných měsíčních platbách s vizí, že za 20 let takového vztahu s nimi bude uzavřena kupní smlouva na „jejich“ byty za doplatek ve výši 1 Kč (dle smluv mají byty hodnoty samozřejmě vyšší, nicméně v cenách kalkulovaných před 20-ti lety, a tyto tehdy stanovené kupní ceny jsou již z převážné části budoucími kupujícími uhrazeny - nejde tak o rozprodej bytů za 1 Kč, jak by se mohlo na první pohled zdát, když budoucí kupující hradili již před 20-ti lety částky od 80 do 300.000,- Kč a další částky splácely v měsíčním "nájmu", přičemž měli dále stanovenu řadu omezujících podmínek). 
Smlouvy však patrně nebyly schváleny zastupitelstvem (dle zákona o obcích) a mohou být neplatné. Situaci činí dále nepřehledným to, že ve věci coby vlastník vystupuje i Družstvo Olomouc, Jižní (napojeno na Statutární město Olomouc). 
Aktuálně soud v případě jednoho konkrétního „nájemníka“ řeší otázku určení platnosti takové budoucí kupní smlouvy. 
Zda-li bylo ve věci rozhodnuto či co se na jednání dělo, není jasné, protože předseda soudu svým opatřením s ohledem na epidemiologickou situaci vyloučil veřejnost ze všech soudních jednání (vyjma těch, kdo si výslovně požádali a souhlas jim byl výslovně učiněn). Zákonnost takového kroku bude též možná otázkou diskuze (veřejnost jednání může omezit jen zákon).

 

Věcc budeme dále sledovat. Kromě nás tak činí i Česká televize, která byla dnešnímu pokusu "nájemníků" dostat se do jednací síně, přítomna.

Zpět

Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz