Poškození dotčení zastavením trestního stíhání amnestií prezidenta republiky z 1.1.2013 – žádejte odškodné!

5.1.2013

Poškození, kteří se s nárokem o náhradu škody řádně přihlásili do trestního řízení, které svojí amnestií zastavil prezident, mohou chtít po státu náhradu za nepřiměřenou délku soudního řízení (mimo to mohou dále požadovat škodu přímo po pachateli, ale již jen v civilním řízení, což má smysl jen v těch případech, kdy je „z čeho platit“).

Na podání žádosti o odškodnění mají 6 měsíců od ukončení trestního stíhání pro amnestii. Po této lhůtě jim nárok na odškodné zaniká (pokud se nebudou domáhat náhrady škody v civilním řízení). Výhodou této cesty je, že mohou získat nějaké peníze přímo od státu.

Nevýhodou je to, že stát se určitě pokusí nárok krátit s odůvodněním „že řízení bylo složité“ (což je dosti nefér, protože toto amnestie nezohledňovala). Získání jiného odškodného (návrh TOP09) by vyžadoval změnu zákona.

 

Zpět

Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz