upozornění na nesprávný postup Obvodního soudu pro Prahu 2 - vybírání soudních poplatků ve věcech odškodnění za nesprávné úřední postupy

15.11.2017

Aktuálně máme u jednoho klienta výzvu z Obvodního soudu pro Prahu 2 k zaplacení soudního poplatku i za podání návrhu učiněné před 30.9.2017, tj. před zavedením soudního poplatku ve věcech nesprávných úředních postupů a odpovědnosti za nezákonná rozhodnutí (odpovědnost dle zákona 82/1998 Sb.). Máme za to, že se bude jednat o praxi, která bude na daném soudě aktuálně běžná a bude se dotýkat většího spektra žalobců či odvolatelů (soud zjevně neposuzuje řízení jako celek, ale za řízení považuje zvlášť řízení prvostupňové, zvlášť odvolací a problém bude totožný i pro podaná dovolání, kde shodně mohou tyto podle nás nesprávné výzvy existovat). Účastníkům řízení, u nichž k tomuto  stavu došlo, doporučujeme, aby z opatrnosti soudní poplatek uhradili, nicméně aby soudu sdělili, že mají za to, že jsou dotčeni nesprávnou praxí a soudní poplatek jim má být vrácen zpět na účet, neboť byl vybrán mylně.

V podrobnostech odkazujeme na přechodná ustanovení k zákonu č.  296/2017, jímž došlo ke zrušení osvobození pro daná řízení původně vedenému v § 11 odst. 1 písm. n) zákona o soudních poplatcích, a to s účinností od 30.9.2017 (dle čl. VI citované novelizace "na řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije dosavadní znění..."

Pokud se Vás tento problém dotkl, budeme rádi za sdělení zkušeností!

Zpět

Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz