ŽALOBY O ODŠKODNĚNÍ ZA PRŮTAHY V SOUDNÍM ŘÍZENÍ JSOU NOVĚ ZPOPLATNĚNY!!!

3.11.2017

Ve vší tichosti s účinností od 30.9.2017 došlo ke změně zákona o soudních poplatcích, kde bylo v § 11 odst. 1 zrušeno písm. n), jímž by od soudního poplatku osvobozen navrhovatel v "řízení náhrady škody nebo jiné újmy způsobené při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím, rozhodnutím o vazbě, trestu nebo ochranném opatření nebo nesprávným úředním postupem". Nově jsou tato řízení zpoplatněna částku 2.000,- Kč (tj. 2.000,- Kč za žalobu a shodně za odvolání a nově je zpoplatněno i dovolací řízení!). Na řízení zahájená do 30.9. se i nadále vztahují dosavadní předpisy, tj. jsou osvobozena. ČR tak zjevně zvolila slovenský model, kde k zpoplatnění tohoto typu řízení přikročili již před lety s odůvodněním, že je to třeba ke snížení počtu věcí v této agendě.

Zpět

Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz