Změna daně z nabytí nemovitých věcí

15.3.2016

Dle stávající právní úpravy platí daň z nabytí nemovitých věcí (dříve daň z převodu nemovitosti) "pozbývající", tj. převodce čili prodávající (pokud se strany nedohodnou jinak). Již delší dobu se hovoří o tom, že tuto daň má nově hradit standardně - a dle názvu logicky - nabyvatel (kupující). Návrh změny uvedeného předpisu je v legislativním procesu a to s navrhovanou účinností k 1.4.2016. Pro koncepci kupních smluv je právní úprava podstatná v tom směru, aby si strany byly vědomy toho, zda-li je dohodnuta kupní cena "s daní" nebo "bez daně"  (myšleno s daní za převod nemovitosti) a dále, aby eventuálně neměly dohodnutou modifikaci zákonné úpravy ve vztahu k poplatníkovi, když s tímto se do budoucna nepočítá (aktuální možné dohody o tom, kdo ze stran daň přiznává a platí již nebudou možné). Jisté již nyní je, že účinnost k 1.4.2016 se v případě této plánované změny nestihne (debatuje se o posunu účinnosti buď od 1.7.2016 nebo 1.9.2016). Legislativní proces je možno sledovat na na http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?t=639

Zpět

Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz