Zapojili jsme se do programu STEP

18.11.2015

Naše advokátní kancelář se rozhodla otevřít své dveře stážistům ze zahraničí. Patříme mezi několik advokátních kanceláří v celé České republice, které přes portál STEP ELSA (Evropské sdružení studentů práv) nabízí zahraničním absolventům možnost seznámit se s prostředím a fungování české advokátní kanceláře. Stáž bude zajisté zajimavá a přínosná nejen pro stážistu, který bude mít možnost se seznámit s fungováním české advokátní kanceláře, ale věříme, že přinese nové poznatky také nám.

Více naleznete na http://step.elsa.org/country/czech-republic/

Zpět

Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz