Rozhodčí nálezy z půjček / z úvěrů Komerční investiční společnost DOMOV s.r.o. "Quick půjčky"

20.6.2015

V naší praxi jsme narazily na rozhodčí nálezy vydané k půjčkám / úvěrům Komerční investiční společnosti DOMOV s.r.o. , aktuálně pod názvem T&C DOMOV s.r.o. ("Quick půjčky"). Tyto nálezy jsou velmi pravděpodobně všechny neplatné ! , byť podle nich byly soudy mnohdy nařízeny exekuce. V podrobnostech odkazujeme na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 33 Cdo 1201/2012 z 20.6.2013. Neplatnosti rozhodčího nálezu se mohou povinní dovolat i v probíhajícím exekučním řízení. Po zaplacení vymáhaného dluhu je však situace již těžko řešitelná.

Zpět

Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz