Za 16-ti leté řízení odškodné ve výši 145,- Kč? Realita!

29.5.2015

Po spol. Progres Invest zbylo přes 21 tisíc poškozených vkladatelů. Trestní řízení skončilo fiaskem, jednak do něj zasáhla amnestie prezidenta republiky a ani peníze poškozených se nedohledaly... Po takřka 17-ti letech marných bojů jsme tak pro jednoho z poškozených zkusili získat odškodnění za nepřiměřenou délku soudního řízení. Ministerstvem spravedlnosti bylo konstatováno, že tato délka řízení je sice nepřiměřená, ale  náležité odškodnění vidí v tomto případě stát v částce 145 Kč na jednoho poškozeného, tj. cca 8,90 Kč/ rok řízení. Toto považujeme za slušně řečeno neakceptovatelné a budeme pokračovat ve snaze získat pro klienta adekvátní odškodnění soudní cestou (žaloba proti České republice)

Zpět

Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz