RODINNÉ PRÁVO - JDE TO I JINAK (z účasti na konferenci Cochemská praxe v České republice)

16.5.2015

Rozhodnutí ve věcech péče o děti do jednoho měsíce? Rychlý a ohleduplný přístup k dětem rozvádějících se rodičů? Někde teorie, na některých místech v Německu to jde i v praxi. V minulém týdnu jsme se účastnily konference Cochemská praxe v České republice. O co se jedná? Jde o to pomoci rozvádějícímu se páru s dětmi k rychlému nalezení nové dohody o způsobu péče o děti, kde soud, advokáti i orgány péče o dítě ("sociálka" čili OSPOD, znalci) ve shodě postupují rychle a berou prioritně ohledy na děti. Všichni zúčastnění se snaží pomoci rodičům najít nový model péče , který bude pro děti co nejvýhodnější (tj. nejde o boj rodičů mezi sebou, ale o hledání reálných možností pro to, aby jejich společné dítě/děti byly rozvodem zasaženy co nejméně). V Německu to v reálu znamená, že advokáti i soudy vedou rodiče k dohodě, soudy první jednání ve věci musí nařídit do jednoho měsíce a podání stran jsou velmi stručná, "sociálka" dokonce ani žádné zprávy nesepisuje (konec "papírové války"). Pokud je toho zapotřebí, mají rodiče rychlý přístup k odborné pomoci, kde ale není jako v naší praxi řešeno, kdo z rodičů je lepší, ale kde se hledá, jak se rodiče mohou nejlépe podílet na péči o své děti. Zkušenosti z Německa ukazují, že při dobré spolupráci všech uvedených odborníků tohoto posunu lze dosáhnout i za stávající legislativní situace. V ČR se uvedenou metodu snaží zavést do praxe Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí a jsou jí naklonění i někteří odborníci. S některými prvky z této praxe se můžete setkat i v naší kanceláři, když se při rozvodových sporech snažíme s rozvádějícími se páry pracovat tak, aby se konflikty nevyostřovaly.

Zpět

Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz