Přechod na s.r.o.

1.1.2015

Díky našim klientům jsme vyrostli a ode dnešního dne přecházíme na formu s.r.o. V nejbližších dnech o této skutečnosti budeme informovat stávající klienty i další obchodní partnery a upravíme webové stránky. Změna by to měla být pro všechny pozitivní. Nejpodstatnější pro naše klienty by měla být skutečnost, že Advokátní a mediační kancelář law4U s.r.o., IČ  036 33 292, je ode dneška pojištěna na částku 50 mil. Kč (stávající odpovědnostní pojistku jsme měli nad běžný rámec ve výši 3 mil. Kč stanovený zákonem o advokacii navýšen na 25 mil. Kč). Organizačně i pracovně jinak zůstává vše při stávajících pořádcích - tj. jsme tu pro Vás ve stejném složení: JUDr. Jana Kašpárková, JUDr. Petra Vons Janulková, Mgr. Verostová, Mgr. Ing. Válek, Mgr. Sheetyová a najdete nás i nadále zejména v Olomouci na adrese Horní lán 1328/6.

Zpět

Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz