Několik poznámek ke včerejšímu článku MF Dnes: "Justice loni poškodila tisíc lidí" a "Nejčastější odškodné: pomalý soud"

9.7.2014

K oblíbenému tématu naší práce - odškodnému za chyby justice - se včera (8.7.2014) věnovala MF Dnes -  http://zpravy.idnes.cz/odskodneni-za-justicni-omyly-djx-/domaci.aspx?c=A140707_220228_domaci_mlb. Článek je zajímavý, ale zasloužil by si několik upřesnění. Autor článku nerozlišoval situace, kdy u odškodného za přehmaty v trestním řízení je možno žádat jednak ušlý zisk, odškodné za vazbu a jednak odškodné za nemateriální újmu způsobenou vlastním nezákonným stíháním. První dvě kategorie jsou poskytovány vcelku bezproblémově (u ušlého zisku jde zejména o mzdu po dobu výkonu vazby, v problémech jsou tak nezaměstnaní, studenti, matky na rodičovské, invalidní důchodci či podnikatelé v začátcích, kteří "ušlou mzdu" nemají). Odškodné za dobu nezákonně strávenou ve vazbě, je vcelku bezproblémově (po judikatuře NS ČR) vypláceno v judikovaném rozpětí 500-1500,- Kč / den vazby. Velmi problematickou je však otázka, zda-li má být něco vypláceno za vlastní újmu způsobenou nezákonným stíháním. Zde je přístup státu kulantně řečeno "velmi opatrný" a lze očekávat obrovské rozdíly v odškodňování politicky exponovaných osob a běžných občanů (ve výsledku pak vychází statisticky lákavé výsledky, kterých však praxe běžně nedosahuje). Komentovaný článek MF Dnes je rovněž poměrně optimistický k vyplácení náhrad platby advokátům při neoprávněném trestním stíhání. Ano, je pravdou, že nově - má-li stíhaný více advokátů - lze uplatnit nárok za výdaje za těchto více advokátů (obhájců), ale je k tomu třeba dodat, že náklady na obhájce jsou uznávány pouze do výše vyhlášky 177/1996 Sb., což je často podstatně méně, než kolik reálně dobrý obhájce účtuje (citovaná vyhláška je nastavena tak, že klient za civilní řízení, kde se soudí "jen o peníze" zaplatí mnohem více, než-li v případech, kdy jde o řízení trestní, kde jsou sazby odměn advokáta relativně nízké, byť pro klienta je otázka trestního odsouzení zpravidla extrémně důležitá).Pozitivní však je, že se novináři tomuto tématu věnují a mohou přispět k výraznější debatě společnosti o tom, co a jak se má odškodňovat, když z praxe k tomu můžeme dodat, že spousta lidí vůbec netuší, že by za chyby justice mohli odškodné získat...

Zpět

Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz