Novela advokátního tarifu

3.7.2014

Dne 1.7.2014 vstoupila v účinnost novela vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Tato novela snižuje náklady vymáhání pohledávek a to tak, že zásadně omezuje náklady právního zastoupení u peněžitých pohledávek do 50 000 Kč.

V případě sporu o peněžitou pohledávku do 10.000,- Kč bude činit náhrada odměny advokáta za poskytnuté právní služby do podání návrhu na zahájení řízení 200,- Kč za každý úkon (srov. předchozí právní úprava – v případě sporu o částku v rozmezí 5.000,- Kč až10 000 Kč, byla tarifní hodnota 1 500 Kč). V případě sporu o peněžitou částku v rozmezí 10.000,- Kč až 30.000,-Kč, tarifní hodnota nově činí 300,- Kč. A v případě sporu o peněžitou částku v rozmezí 30.000,- Kč až 50.000,- činí tarifní hodnota 500,- Kč.

Snižuje se i paušální částka pro náhradu výdajů na poštovné. Ta nově bude pouhých 100,- Kč, popř. 300,- Kč za úkon právní služby.

Zpět

Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz