Tabulka výše výživného

12.5.2014

Často se nás ptáte, kde najdete tabulky pro výši výživného. Jsou dostupné na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR - http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=5453&d=315516. Tyto tabulky jsou však pro soudy pouhým doporučením, tj. soud v každém jednotlivém případě postupuje dle své úvahy.

 

Kategorie

 

Věk dítěte[1]

 

 

Procentuální rozmezí[2]

 

1.

 

0 – 5 let

 

 

11 – 15 %

 

2.

 

6 – 9 let

 

 

13 – 17 %

 

3.

 

10 – 14 let

 

 

15 – 19 %

 

4.

 

15 – 17 let

 

 

16 – 22 %

 

5.

 

18 a více let

 

 

19 – 25 %

 

Materiál s tabulkou rozeslaný soudům lze stáhnout zde


[1] Určení věkových kategorií vychází z analýzy ČSÚ .

[2] Pro vyměření výživného z měsíčního čistého příjmu povinného rodiče. Čistým příjmem se rozumí příjem upravený o odpočty odvodů na zálohy daně z příjmu a odvodů na platby sociálního zabezpečení, zpravidla zjišťovaný jako průměr za posledních 6 – 12 měsíců.

 

Zpět

Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz