zkušenosti s Evropským Centrem Odškodného s.r.o.

5.5.2014

Můžeme potvrdit negativní zkušenosti s činností Evropského Centra Odškodného s.r.o. (EvCO), které jsou popsány na internetu - http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/hyenismus-firmy-vydelavaji-statisice-na-obetech-dopravnich-nehod.html či http://www.emimino.cz/diskuse/evropske-centrum-odskodneho-181977/ - když tato společnost za klienty vyřizuje pouze administrativu ve vztahu k pojišťovně (povinné ručení viníka dopravní nehody). I naše klientka má negativní zkušenost s tím, že tato společností jí zadržuje pojišťovnou vyplacené odškodné od října 2013,  přičemž uvedená společnost komunikuje velmi neuspokojivě. To vše za jimi účtovanou odměnu ve výši 30% + DPH (podle info na internetu někdy i více), kterou považujeme za rozpornou se zákonem ( pro srovnání: advokát si může sjednat odměnu "pouze" do výše 25% z klientovi získané částky).

Zpět

Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz