Nový vývoj v kauze (nezl.) M vs. Česká republika – o odškodné za trestní stíhání, které skončilo zproštěním

12.3.2014

V sekci významné případy jsme doplnili nový vývoj v kauze (nezl.) M vs. Česká republika  – o odškodné za trestní stíhání, které skončilo zproštěním. Aktuálně je patrná tendence, že stát nemá vůli odškodňovat osoby, které byly vystaveny neoprávněně trestnímu stíhání. Tento přístup považujeme za odporující zásadám právního státu (připravujeme tak další opravné prostředky).

Zpět

Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz