NEPLATNÉ ROZHODČÍ DOLOŽKY – ŠANCE NA ZASTAVENÍ EXEKUCE

5.3.2014

NEPLATNÉ ROZHODČÍ DOLOŽKY – ŠANCE NA ZASTAVENÍ EXEKUCE

Aktuálně zastupujeme jednoho z mnoha spotřebitelů, kteří uzavřeli spotřebitelskou smlouvu, často např. smlouvu o úvěru se společností, která do svých obchodních podmínek připojila rozhodčí doložku a tím vyloučila možnost řízení před soudem. Spotřebitel se tak při nedodržení povinnosti pravidelně splácet úvěr dostává do nevýhodné situace, kdy je vydán rozhodčí nález na částku značně převyšující původní dluh díky nákladům rozhodčího řízení a tento nález se stává platným titulem pro exekuci na majetek spotřebitele. Pokud již jste ve fázi, kdy je s Vámi vedeno exekuční řízení, nemusíte hned zoufat. Podle přelomového rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci č.j. 75Co 433/2012-85 ze dne 29.5.2013 se ještě můžete bránit, i když jste v předchozích řízeních nenamítli neplatnost rozhodčí doložky. Pokud totiž doložka neobsahuje jméno rozhodce nebo způsob jeho ustanovení a pouze odkazuje na rozhodčí řád společnosti, která nález vydala, pak je absolutně neplatná a rozhodčí nález taktéž. V případě, že ve své spotřebitelské smlouvě takové ujednání najdete, můžete se obrátit na soud, který původně exekuci nařídil, s návrhem na zastavení výkonu rozhodnutí. S řádnou formulací podání Vám rádi pomůžeme.

Zpět

Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz