Odvody z úroků k dlužné mzdě zaměstnance

23.10.2013

Aktuálně jsme narazili na zajímavý problém s nesmyslným postupem v případě u úroku z prodlení z dlužné mzdy. Úrok z prodlení se v tomto případě chová velmi zvláštně a je výrazně nižší nežli úrok z jakýchkoliv jiných dluhů. Zaměstnanec je tak výrazně znevýhodněn. Podle stávající praxe je zaměstnavatel, který zaměstnanci dlužil mzdu, pokud vyplácí dlužný úrok k této mzdě (např. dle soudního rozhodnutí) povinen odvést i z tohoto úroku daň z příjmu, a to dle § 6 zákona o dani z příjmu č. 586/1992 Sb. Úrok je tak řazen do kategorie „příjem ze závislé činnosti“. Pro toto zařazení však není žádný logický důvod, ale v praxi se tak postupuje, neboť se jedná o „příjem související s dřívějším výkonem činnosti“. Ustálenou praxi nám potvrdilo i Ministerstvo financí. Vlastní platba daně je podle nás jen začátkem, protože pokud se jedná o příjem ze závislé činnosti, tak dále je i z tohoto úroku provedena srážka odvodu na sociální a zdravotní pojištění, což považujeme za naprosto absurdní. Úrok, který se tak k zaměstnanci dostane, je tak snížený na téměř polovinu. Aktuálně se snažíme získat stanovisko k tomuto problému ze strany MPSV a MF. Rovněž zvažujeme v této záležitosti podnět veřejnému ochránci práv. O tom, že uvedený postup v praxi opravdu existuje, svědčí i rozhodnutí NS ČR č.j. 20 Cdo 2006/2011 z dubna 2012.

Zpět

Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz