Novinky v daňovém právu

13.8.2013

Od 1.1.2014 dojde k výrazné změně v úpravě daní z převodu nemovitostí - nově se bude jednat o daň z nabytí nemovitostí. V souvislosti s tím, že daň dědická a daň darovací budou s účinnosti od 1.1.2014 upraveny v rámci zákona daních z příjmů, byl připraven a Poslaneckou sněmovnou ve 3. čtení dne 8.8.2013 schválen vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitostí. Tento zákon dílem nahrazuje zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí.

Aktuálně pracujeme na analýzách změn pro naše klienty i obsahu webových stránek. Text navrhovaného zákona i s důvodovou zprávou naleznete nahttp://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=1003. (na stránkách www.justice.cz kupodivu chybí údaj o tom, že v rámci prvního balíčku doprovodných zákonů k novému občanskému zákoníku byl úspěšně PSP ČR projednán i tento předpis).

Předpokládaná účinnost - 1.1.2014.


 

Zpět

Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz