Zápis do seznamu mediátorů

29.5.2013

JUDr. Jana Kašpárková a JUDr. Petra Vons Janulková byly zapsány do seznamu mediátorů vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR. Od okamžiku tohoto zápisu jsou tedy oprávněny vykonávat činnost zapsaných mediátorů v souladu se zákonem č. 202/2012 Sb. Více informací k mediaci se již brzy dočtete v sekci Mediace.

Zpět

Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz