ODPUŠTĚNÍ SOUDNÍCH POPLATKŮ V SOUVISLOSTI S AMNESTIÍ Z 1.1.2013

14.5.2013

Poslanecká sněmovna minulý týden schválila návrh novely zákona o soudních poplatcích, díky níž poškození, kteří uplatňovali nárok na náhradu škody v trestním řízení, které bylo v důsledku amnestie zastaveno a oni tak budou nuceni obrátit se na řízení civilní, nebudou muset v tomto následném civilním řízení hradit soudní poplatek. Toto osvobození od soudních poplatků se bude vztahovat i na poškozené, kteří žalobu již podali a soudní poplatek zaplatili. V takovém případě jim soud již zaplacený soudní poplatek vrátí. Výhoda osvobození od soudních poplatků by se měla vztahovat na všechny poškozené, kteří uplatnili nárok v trestním řízení, které bylo zastaveno z důvodu amnestijního rozhodnutí prezidenta republiky, tj. nejen na poškozené, na které měla negativní dopad amnestie z 1.1.2013, ale i na jakékoliv případné budoucí poškozené. Nyní putuje novela zákona o soudních poplatcích do Senátu. Vzhledem ke složitosti civilního řízení však považujeme osvobození od soudního poplatku u těchto poškozených spíše za populistické gesto. Poškození jsou i nadále ve velmi obtížné situaci, kdy na ně civilní soudní řízení klade velké nároky, které budou zpravidla schopni splnit jen, budou-li zastoupeni advokátem. Tohoto si po dobu soudního řízení budou muset zaplatit (a pouze v případě úspěchu ve sporu a současně v situaci, kdy pachateli zbyl nějaký majetek, tyto náklady získají zpět). Taktéž není jasné, zda-li by měli žádat o odškodné za délku soudního řízení již za trestní řízení nebo zda-li toto řízení bude sčítáno s délkou následného civilního řízení. Stále tak trvá naše stanovisko o tom, že amnestií prezidenta republiky byli poškození znovu a výrazně poškozeni.

Zpět

Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz