Bude kupující mít povinnost platit daň při převodu nemovitosti?

17.4.2013

Daň dědická, darovací a daň z převodu nemovitostí od 1.1.2014 patrně doznají zásadních změn. Toto dojednala vláda na své dnešní schůzi spolu s dalšími plánovanými daňovými změnami ve vazbě na nový občanský zákoník, jehož účinnost nastane dne 1.1.2014. Současný zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí bude nahrazen novým zákonem o dani z nabytí nemovitých věcí. Daň dědická a darovací budou dále řešeny jen v rámci zákona o dani z příjmu. V případě dědictví a darů by měla zůstat ve výsledku zachována stávající osvobození. U převodu nemovitostí dojde k nejvýznamnějším změnám.

Nově bude namísto prodávajícího povinen platit daň při převodu nemovitostí kupující. Další připravovanou změnou je zrušení povinnosti zajistit při každém převodu nemovitosti vypracování znaleckého posudku, aby bylo možné určit výši daně. V případě nemovitostí určených k bydlení (tedy např. rodinný dům, bytová jednotka, ale také garáž) nebude kupující muset předložit znalecký posudek a daň by nově mělo být možné určit také porovnáním ceny sjednané ve smlouvě s tzv. administrativní cenou, tedy cenou obdobných nemovitostí v místě, kde se nachází převáděná nemovitost (administrativní ceny má stanovit nová prováděcí vyhláška). Díky tomu kupující získají možnost "ušetřit" za vypracování znaleckého posudku.

Nyní tedy nezbývá než očekávat, zda připravený návrh projde také Poslaneckou sněmovnou. O dalším vývoji vás budeme informovat.

Zpět

Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích



„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz