K možnosti žádat odškodné za průtahy v dosud neskončených řízeních

14.4.2013

V pátek 12.4.2013 jsme narazili v médiích na zprávu o tom, že Nejvyšší soud ČR se vyslovil nově tak, že nelze žádat odškodné za dlouhá soudní řízení u dosud neskončených věcí, byť toto bylo dosavadní soudní praxí běžně přiznáváno. Pátrali jsme po "zdroji" této informace a dospěli k jsme k následujícímu: Zpráva pravděpodobně vycházela z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze 17.1.2013 č.j. 30 Cdo 2310/2012. Netýká se však civilních řízení. V těchto lze i nadále žádat a získat odškodné i před koncem řízení. Citované rozhodnutí se vztahuje pouze na trestní případy a uvedené pravidlo není bezvýjimečné. V trestních věcech tak je možno i nyní získat odškodné za dlouhé soudní řízení před jeho koncem např. u extrémně dlouhých řízení či u řízení s osobami nemocnými či starými.

Zpět

Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz